Δωρεάν Παροχή Εργασιακής Στήριξης και Συμβουλευτικής Απασχόλησης Γυναικών

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς, που εντάσσεται στο Δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων(ΓΓΙΦ) για την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται είναι και η εργασιακή στήριξη / συμβουλευτική απασχόληση στο πλαίσιο δωρεάν στήριξης γυναικών, που ενδιαφέρονται για την εργασιακή τους ένταξη ή επανένταξη.
Η εργασιακή συμβουλευτική περιλαμβάνει την εργασιακή στήριξη των γυναικών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τον προσδιορισμό επαγγελματικών στόχων και την αποτελεσματική διεκδίκηση εργασίας. Πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία, όπου οι γυναίκες καλούνται να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών καθώς και η αύξηση της αυτόαποτελεσματικότητας τους, ώστε τελικά οι ίδιες να αναλάβουν ευθύνη και να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. Χαροκόπου 46, Αργοστόλι 28100 Τηλέφωνο: 26710 20 022 E-mail: kesy@kefallonia.gov.gr

Με εκτίμηση
Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς

Related Posts