Χρηματικό βοήθημα Αγροτικής Εστίας σε πολύτεκνες μητέρες

Το πρόγραμμα παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων (1.000 ευρώ) αφορά τις πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι:
● συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
● έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα…ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ΟΥ ή 24ου έτους λαμβάνεται υπόψη η 31/12/2018. Στους δικαιούχους ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται παιδιά που σπουδάζουν στο Εξωτερικό ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (πχ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κλπ).
► Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αιτήσεως
από 15-10-2018 έως 9-11-2018.
► Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός μητρώου ΟΓΑ,
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται και από τα Κ.Ε.Π.),
Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) που να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των παιδιών,
Για παιδιά άνεργα 18-24 ετών, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (εκδίδεται και από τα Κ.Ε.Π με προσκόμιση κάρτας ανεργίας),
Βεβαίωση Σπουδών για παιδιά ηλικίας 18-24 που σπουδάζουν σε ΙΕΚ και δεν έχουν «πάσο»,
Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ 18-24 ετών)
Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας (δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
Αιτήσεις υποβάλλονται σε όλα τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Κεφαλλονιάς:
Κ.Ε.Π. Αργοστολίου & Παλικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00-19.45 & Σάββατο: 08.15-13.45
Κ.Ε.Π. Ελειού/Πρόννων-Λειβαθούς-Ερίσου-Πυλάρου-Σάμης-Ομαλών, Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00-14.45

Ο Αντιδήμαρχος
Σπυρονικόλας Σολωμός

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed