Υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 με έτος αναφοράς το έτος 2018.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 7 (κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων) και 8 (κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης) της αναλυτικής Πρόσκλησης του υπομέτρου. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει κατανεμηθεί το ποσό των 2.254.000 ευρώ. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pin.gov.gr.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες:
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν:
κα Λαναρά Γεωργία, τηλ. 2661364707
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης:
κα Σταματίνα Ζαπάντη, τηλ. 2671360578
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ζακύνθου:
κα Θεοδώρα Ποσοτίδου, τηλ. 2695360315 και κ. Άγγελος Κεφαλληνός, τηλ. 2695360317
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λευκάδας:
κα Μαρία Παπαλεξάνδρου, τηλ. 2645360743

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΙΝ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed