Τεκμήρια διαβίωσης, ποια όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να τα αποφύγουν

Σύμφωνα με την νομοθεσία τα τεκμήρια διαβίωσης δεν είναι ευαγγέλιο. Έτσι αν κάποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι είναι άδικα και έχει όπλα να τα παλέψει μπορεί να το πράξει. Παράλληλα υπάρχουν έσοδα που δε θεωρούνται εισόδημα αλλά καλύπτουν τα τεκμήρια.
Επίσης υπάρχουν εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Πρόκειται για 28 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων τα οποία μπορούν να επικαλεστούν οι φορολογούμενοι και να γλιτώσουν από την πληρωμή έξτρα φόρου λόγω ενεργοποίησης των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι στη μάχη με τα τεκμήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ποσά που προέρχονται από:
1. Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
2. Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε.
3. Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.
4. Μισθοί, συντάξεις κ.λπ. ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω.
5. Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του.
6. Επίδομα παιδιού.
7. Εκλογική αποζημίωση.
8. Μερίσματα των εταιρειών.
9. Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
10. Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του NATO.
11. Εισόδημα που με βάση τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
12. Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ, ν. 4551/2018).
13. Έσοδα από την πώληση ακινήτων.
14. Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
15. Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
16. Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής.
17. Δάνεια.
18. Κληρονομιές.
19. Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος).
20. Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
21. Επίδομα αλλοδαπής.
22. Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου.
23. Αποζημίωση για ηθική βλάβη.
24. Υποτροφίες.
25. Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων / δανείων.
26. «Κοινωνικό μέρισμα» το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ τον Δεκέμβριο του 2018 σε 1,95 εκατ. δικαιούχους.
27. Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.
28. Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5).

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed