Πρόγραμμα Επιταφίου και Αναστάσεως στο Αργοστόλι

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει εἰς τούς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Νήσου, καί τούς ἐπισκέπτες αὐτῆς πρός ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ὃτι ἡ συνάντησις τῶν Ἐπιταφίων καί ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνουν εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν Ἀργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ὡς ἐξῆς.
Ἡ ἒξοδος τοῦ Ἐπιταφίου ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ θά γίνει τό ἀργότερον περί ὣραν 9:00μ.μ.. Ἡ λιτανευτική πομπή θά ἀκολουθήσει τήν καθορισμένην διαδρομήν, εἰς τήν ὁποίαν θά εἰσέρχονται καί οἱ Ἐπιτάφιοι τῶν ἂλλων Ἐνοριῶν τῆς πόλεως. Εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν θά ἀκολουθήσει κοινή δέησις, μετά τήν ὁποίαν ἡ λιτανευτική πομπή θά διέλθει τάς ὁδούς Παναγή Βαλλιάνου καί Λιθοστρώτου, διά νά ἐπιστρέψουν οἱ Ἐπιτάφιοι εἰς τήν Ἐνορίαν των. Ὁ δέ Ἐπιτάφιος τῆς Ἐνορίας τῶν Ταξιαρχῶν θα διέλθει ἐκ τῆς Λεωφόρου Ριζοσπαστῶν διά νά ἐπιστρέψῃ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν.
Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνει τήν 12ην νυκτερινήν εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν. Ἡ Τελετή ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός θά γίνει, ὡς εἲθισται, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Νήσου εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ταξιαρχῶν Ἀργοστολίου, κατά τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμα. Ἐν συνεχείᾳ θά κατέλθει ἡ Ἀναστάσιμος πομπή εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν διά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως. Θά ἐπανέλθει ἡ πομπή εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ταξιαρχῶν ὃπου θά τελεσθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία. Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά τελεσθεῖ ἐπίσης σέ Ἐνοριακό ἐπίπεδο εἰς ὃλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς πόλεως, ἒμπροσθεν αὐτῶν, εἰς τόν αὒλειον χῶρον τους, πλήν τῆς Ἐνορίας Σισσιωτίσσης. Τό ἑσπέρας τῆς Ἀναστάσεως θά τελεσθεῖ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία εἰς τούς ἑξῆς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς πόλεως ἢτοι: 1) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, 2) Ἃγιος Ἐλευθέριος, 3) Ἃγιος Νικόλαος, 4) Ἃγ. Σπυρίδων, καί 5) Ταξιαρχῶν.
Τήν Ἁγίαν Κυριακήν τοῦ Πάσχα θά τελεσθεῖ τήν πρωῒαν Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου καί εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου – Σισσωτίσσης, Ὣρα ἐνάρξεως Ἀναστασίμου Ὂρθρου 8:00π.μ.. Mετά τό πέρας τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης θά δεχθεῖ εὐχές εἰς τό Ἐπισκοπεῖον ὃπου θά διανείμει τά κόκκινα αὐγά. Ὁ δέ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης θά τελεσθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου, ὣρα 6:00μ.μ.

EK THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed