Ρόδη Κράτσα: «Ο κ. Γαλιατσάτος αποδεικνύεται ότι κάνει πολιτική άρπα-κόλλα»»

Απάντηση στον Θόδωρο Γαλιατσάτο για τα ερωτήματα που έθεσε στην υποψήφια Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Λευκάδα, έδωσε σήμερα σε ραδιοφωνικό ενημερωτικό σταθμό του νησιού, η επικεφαλής του ψηφοδελτίου «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά».

Ο κ. Γαλιατσάτος  στην ομιλία του, στο απαξιωμένο, από την δική του Περιφερειακή Αρχή, νησί της Λευκάδας, ανέτρεξε με την «ημιμάθεια» που τον χαρακτηρίζει στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε ως ευρωβουλευτής η Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου όταν έγινε η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού, για τη στήριξη της γεωργικής εκμετάλλευσης των μικρών νησιών του Αιγαίου, έκθεση που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το Αιγαίο.

Η κα. Κράτσα τότε ψήφισε υπέρ της έκθεσης συνολικά. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη έκθεση, δεν υπήρχαν τροπολογίες για τα Ιόνια Νησιά αφού ο Κανονισμός αφορούσε αποκλειστικά το Αιγαίο και έτυχε επεξεργασίας στην Επιτροπή Αγροτικής Πολιτικής.

 «Για άλλη μία φορά ο κ. Γαλιατσάτος κάνει πολιτική «άρπα- κόλλα» , αποδεικνύοντας την απλοϊκή θεώρηση με την οποία αντιλαμβάνεται τα ζητήματα της Περιφέρειας  και τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένως.

Η συμπεριφορά του αυτή, του στερεί κάθε δυνατότητα παρέμβασής του και αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής  πολιτικής υπέρ των νησιών μας.

Ο κ. Γαλιατσάτος μπορεί να μη θέλει να ενημερωθεί, αλλά οφείλω  να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι ο Κανονισμός στον οποίο αναφέρθηκε  στην προεκλογική, ψηφοθηρική ,ομιλία του, αφορούσε αποκλειστικά τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και στο ακριβές πλαίσιο αυτής της νομικής βάσης , έγιναν οι τροποποιήσεις.

Ενημερώνω επίσης ότι ως βασικά χαρακτηριστικά των μικρών νησιών του Αιγαίου, αναφέρονται η διαμόρφωση του Αρχιπελάγους Αιγαίου, το βραχώδες έδαφος, οι κατακερματισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι κλιματικές συνθήκες  (ξηρότητα, ισχυροί άνεμοι).

Πέραν των ιδιαίτερων δυσχερειών οι οποίες χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή  των μικρών νησιών του Αιγαίου, υπογραμμίζεται επίσης ότι τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν εξωτερικό σύνορο της Ένωσης και δέκτες των εξωτερικών (λαθρο)μεταναστευτικών πιέσεων».

Για τους ίδιους λόγους αγνοεί την πολύχρονη ενασχόλησή μου και  τα θετικά αποτελέσματά της για την ενίσχυση της νησιωτικότητας στην Συνθήκης της Ε.Ε. όπως και την χρηματοδότηση της ΠΙΝ στο πλαίσιο της Περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε., όπως και την προβολή τους στην καρδιά της Ευρώπης.

Όπως έλεγε και ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός, Ξενοφών,  κύριε Γαλιατσάτο « Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν»  δηλαδή , είναι λάθος να λες και να κάνεις αυτά που δεν ξέρεις…», αλλά η φθαρμένη λασπολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και η δική σας, για να δημιουργήσετε εσφαλμένες εντυπώσεις καταλήγουν στο κενό, όπως θα καταλήξει  και η Περιφερειακή σας Αρχή» κατέληξε στις δηλώσεις της η κα Κράτσα.

Υ.Σ. Παραθέτονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού προς σωστή ενημέρωση του κ. Γαλιατσάτου

1η τροποποίηση (2006):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1405&from=en

Άρθρο 1, παρ. 2: Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «μικρά νησιά» νοούνται όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

 2η τροποποίηση (Μάρτιος 2013):

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013 , σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3bff47a6-916b-11e2-b5c3-01aa75ed71a1/language-el

Ψήφιση στο Ε.Κ (5 Φεβρουαρίου 2013):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0034+0+DOC+XML+V0//EL

Έκθεση κ. Παπαστάμκου (επιτροπή Ε.Κ. AGRI):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0319+0+DOC+XML+V0//EL

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed