Α. Παντελειός: «Λόγια του αέρα οι κουβέντες περί συνεργασίας»

Η παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους» συμμετείχε σύσσωμη χθες, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου.
Κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης, που αφορούσε την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξή μας ψήφισε υπέρ όλων των προτάσεων τις οποίες εισηγήθηκαν οι παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται τα μέλη του προεδρείου, παραμένοντας συνεπείς στη διακηρυγμένη θέση της συναίνεσης προς όφελος του Δήμου. Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης, που αφορούσε τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου, ζητήσαμε και πήραμε το λόγο προκειμένου να κάνουμε γνωστή στο δημοτικό συμβούλιο τη θέση μας, η οποία κατατέθηκε και στα πρακτικά του συμβουλίου: «Η εισαγωγή της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία η Κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους» επικρότησε από την πρώτη στιγμή, δημιουργεί μια νέα δυναμική μεταξύ των παρατάξεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συναίνεσης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη συνθήκη την εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις υπό συγκρότηση επιτροπές του Δήμου, την οικονομική και την επιτροπή ποιότητας ζωής.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του επιφέρει ο Ν. 4623/2019 (Α’ 134, άρθρο 2) στον Ν. 3852/2010 (Α’ 87, άρθρο 74), οι επιτροπές αυτές για το Δήμο μας, από εννεαμελείς γίνονται επταμελείς. Τρία μέλη υποδεικνύονται από τη δημοτική αρχή του κ. Μιχαλάτου (δήμαρχος ή οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος ως πρόεδρος και δύο ακόμη αντιδήμαρχοι), ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα, μη οριζόμενα μέλη, εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Η κατανομή των μελών αυτών ανά παράταξη, σύμφωνα με τα δεδομένα του δημοτικού συμβουλίου Δ. Αργοστολίου, έχει ως εξής: 1 μέλος από την δημοτική αρχή, το οποίο προστίθεται στα 3 οριζόμενα, 2 μέλη από την παράταξη του κ. Αλέξανδρου Παρίση, και 1 μέλος από την παράταξη του κ. Γεράσιμου Φόρτε.
Συνολικά λοιπόν οι επιτροπές αναμένεται να έχουν 4 μέλη από τη δημοτική αρχή, 2 μέλη από την παράταξη του κ. Παρίση, και 1 μέλος από την παράταξη του κ. Φόρτε. Η μοναδική σύσταση προκειμένου να ικανοποιείται η συνθήκη της εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων, θα πρόκυπτε αν οι δύο πρώτες παρατάξεις παραχωρούσαν από μία έδρα στις δύο μη εκπροσωπούμενες παρατάξεις του συμβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σύσταση των επιτροπών θα ήταν: 3 μέλη από τη δημοτική αρχή και από 1 μέλος από κάθε άλλη παράταξη του συμβουλίου. Η παραπάνω σύσταση μπορεί να καταστεί δυνατή βάσει νόμιμης διαδικασίας, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4623/2019, αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο, τότε τη θέση του καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων. Επιπλέον, η σχετική με το θέμα εγκύκλιος 90/2019 του Υπ. Εσωτερικών διασαφηνίζει πως «ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στις Επιτροπές, συνεπώς, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών…».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία η παράταξη του κ. Μιχαλάτου δεν υποδείκνυε κανέναν υποψήφιο για τη 1 επιπλέον θέση που δικαιούται, και ταυτόχρονα η παράταξη του κ. Παρίση υποδείκνυε έναν μόνο υποψήφιο αντί για 2, θα πρόκυπταν δύο κενές θέσεις. Αν στη συνέχεια η παράταξη του κ. Φόρτε αρνείτο να υποδείξει και αυτή υποψήφιο (ως επόμενη σε αριθμό συμβούλων), τότε η συμπλήρωση των δύο κενών θέσεων θα γινόταν από τις δύο επόμενες παρατάξεις, οι οποίες σύμφωνα με την αρχική κατανομή δεν έχουν εκπροσώπηση στις επιτροπές, την παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους» και τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Με την παραπάνω, καθ’ όλα νόμιμη, διαδικασία, πέρα από την ικανοποίηση της συνθήκης της εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων στις επιτροπές, υπάρχει μια πράξη υψηλού συμβολισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας και της επιδίωξης της συναίνεσης. Η παραχώρηση από τη δημοτική αρχή της πλειοψηφίας στις επιτροπές του δήμου, είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι επενδύει στη συνεργασία μεταξύ όλων των παρατάξεων του συμβουλίου και επιδιώκει τη συναίνεση και όχι την κατοχή του ελέγχου του δήμου.
Ομοίως και για την παράταξη του κ. Παρίση, η παραχώρηση μιας εκ των δύο θέσεων στη μειοψηφία, αποδεικνύει ότι δεν έχει σκοπό να ηγηθεί μιας αντιπολίτευσης, αλλά να προσφέρει σε συνεργασία με όλες τις παρατάξεις προς το κοινό όφελος». Στην ανωτέρω θέση μας, την οποία καταθέσαμε και στα πρακτικά του συμβουλίου, η απάντηση ήταν πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό βάση νόμου, χωρίς να υπάρχει καμία νομική τεκμηρίωση αυτής της απάντησης, ενώ παραπάνω προτείνουμε μια καθ’ όλα νόμιμη διαδικασία. Επιπλέον ο κ. Μιχαλάτος «αντιπρότεινε» αντί θέση τακτικού μέλους να λάβουμε θέση αναπληρωματικού, πρόταση την οποία αρνηθήκαμς και η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο βάσει της διαδικασίας που περιλαμβάνεται στην πρότασή μας. Επομένως, δεν πρόκειται κατ’ ουσία για νομικό ζήτημα, αλλά για ζήτημα εξόχως πολιτικό.
Η δημοτική παράταξη, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης για την παραχώρηση της πλειοψηφίας της στις επιτροπές. Σε όλες τις τοποθετήσεις του ο δήμαρχος μιλάει για συνεργασία και συναίνεση, όμως όταν του δίνεται η ευκαιρία να αποδείξει εμπράκτως τα λόγια του, κρύβεται πίσω από το νόμο. Το ενδιαφέρον και ο αυτοσκοπός της δημοτικής αρχής είναι η κατοχή του ελέγχου του Δήμου και οι κουβέντες περί συνεργασίας είναι λόγια του αέρα. Επιπροσθέτως διαφωνούμε και με τη διαδικασία της ψήφισης των μελών των επιτροπών, η οποία δεν δίνει την ευκαιρία αποτύπωσης της άποψης για όλα τα μέλη της επιτροπής, αφού κάθε σύμβουλος επιλέγει μέλος για την παράταξη της επιλογής του. Με δεδομένο ότι η παράταξή μας δεν έχει προτίμηση σε καμία παράταξη, η μοναδική επιλογή ήταν το λευκό. Οι επιτροπές του Δήμου δεν περιλαμβάνουν μέλη της παράταξης «Κεφαλονιά, νησί για όλους», ωστόσο αποτελεί δέσμευση για εμάς η παρακολούθηση των συνεδριάσεων αυτών των επιτροπών και η κατάθεση των απόψεων μας. Γι’ αυτό το λόγο, μετά τη λήξη του συμβουλίου, ενημερώσαμε τη δημοτική αρχή ότι επιθυμούμε να ενημερωνόμαστε για όλα όσα αφορούν τις επιτροπές, να μας κοινοποιούνται οι προσκλήσεις και οι εισηγήσεις των συνεδριάσεων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθούμε και να καταθέτουμε τις απόψεις μας, έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας.

Αλέξανδρος Παντελειός
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed