Αρχίζουν τα Κατηχητικά Σχολεία της Μητρόπολης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει ὃτι σύμφωνα μέ τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 3006/28-09-2019 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἒναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θά γίνει τήν Κυριακήν 6η Ὀκτωβρίου 2019.
Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας θά λειτουργήσουν διά τό Κατηχητικόν ἒτος 2019 – 2020 τά κάτωθι Κατηχητικά Σχολεία:
Ἐνορία Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.
Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος, τηλ. 6972428767 & κ. Αἰκατερίνη Ἀλεξανδρή, τηλ. 6977483044
Ἐνορία Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ὑπεύθυνος κ. Ἀμούργη Ἑλένη, τηλ. 6941511244.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Σάμης.
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. π. Παῒσιος Παράσχης, τηλ. 6981176810
Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Πόρου.
Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Καβίδας, τηλ. 6987520257 & κ. Τότολου Ἀνδρονίκη, τηλ. 6955427076.
Ἐνορία Ἁγίου Γερασίμου Σκάλας.
Ὑπεύθυνοι: π. Σταύρος Ζαπάντης, τηλ. 6942495013 & Σωτηρία Ἀλεξανδρή, τηλ. 6981752425.
Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης Βλαχάτων.
Ὑπεύθυνοι: π. Κωνσταντῖνος Τζουβέκας, τηλ. 6976758343 & κ. Χαραλαμπάτου Μαρίνα, τηλ. 6946961880.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Φραγκάτων.
Ὑπεύθυνος: π. Χαραλαμπᾶτος Γεράσιμος, τηλ.6979709534.
Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Βαλεριάνου.
Ὑπεύθυνοι: π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος, τηλ. 6944385091 & κ. Χριστίνα Κόμη, τηλ. 6973997917.
Ἱερά Μονή Ἐσταυρωμένου.
Ὑπεύθυνοι: Μοναχή Γερασιμία, τηλ. 6942471867, Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος, κ. Οἰκονόμου Γιούλα 6972021792, & κ. Μωραῒτη Χρυσάνθη, τηλ. 6977158891.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Ἀγκῶνος.
Ὑπεύθυνος: π. Χαραλαμπᾶτος Γεράσιμος, τηλ. 6979709534.
Ἐνορία Ἁγίας Εὐφημίας – Ἁγία Εὐφημία.
Ὑπεύθυνος: π. Βασίλειος Ζήσης, τηλ. 6979445217.
Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς νά προτρέψουν τά παιδιά τους νά συμμετάσχουν εἰς τήν Κατηχητικήν προσπάθειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προκειμένου νά οἰκοδομηθοῦν πνευματικά ὣστε νά ἐντάσσονται συνειδητά εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed