Πιλοτικά στα Ιόνια το πρόγραμμα At the school of open cohesion

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται μεταξύ των τριών ελληνικών περιφερειών (μαζί με την Θεσσαλία και την Πελοπόννησο) που υπέβαλαν υποψηφιότητα και εγκρίθηκαν από την DG Regio για να «τρέξουν» πιλοτικά κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 τη δράση επικοινωνίας στα σχολεία με τον τίτλο «At School of Open Cohesion-ASOC».
Πιο συγκεκριμένα:
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για να συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας “At the School of Open Cohesion”. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή ενέργεια με τη μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος που καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα παράλληλα θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας και σε άλλα Κράτη- Μέλη και περιφέρειες όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, Περιφέρειες Alentejo (Πορτογαλία) και Καταλονίας (Ισπανία).
Η ενέργεια “At the School of OpenCohesion [ASOC]” απευθύνεται σε δευτεροβάθμια σχολεία, με σκοπό την γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Bασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα A Scuola di OpenCoesione [At School of Open Cohesion] (www.ascuoladiopencoesione.it ), το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματoς στην Ιταλία με θέμα την πολιτική συνοχής της ΕΕ.
Η ενέργεια At the School of Open Cohesion πιο συγκεκριμένα:
Μαθητές τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την υποστήριξη και την εποπτεία καθηγητών τους κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (από Νοέμβριο έως Απρίλιο), θα εκπονήσουν, ερευνητική εργασία σχετικά με ένα έργο που υλοποιείται ή έχει υλοποιηθεί στην περιοχή τους με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Τα έργα θα εντοπιστούν και επιλεγούν από την ιστοσελίδα www.anaptyxi.gov.gr που διατηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτυπώνει όλα τα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ και διαθέτει για αυτά περιγραφή, στοιχεία οικονομικά και άλλα και αποτυπώνει την πρόοδο υλοποίησης, ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση εκκίνησης για όλους τους μαθητές. Η ερευνητική εργασία θα περιλαμβάνει δεδομένα και στοιχεία για τα έργα που θα αναζητηθούν στο www.anaptyxi.gov.gr ή και αλλού στο διαδίκτυο, στο φορέα υλοποίησης, σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την επιτόπια επίσκεψη στο έργο κλπ. Για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα οι καθηγητές και οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια σειρά από σεμινάρια ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συνδυασμό με παραδόσεις στην τάξη, θα διαμορφώσουν ομάδες με ρόλους, θα υλοποιούν επιμέρους εργασίες. Τα σεμινάρια έχουν δημιουργηθεί από το ιταλικό πρόγραμμα και θα προσαρμοστούν στα ελληνικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και όταν είναι σκόπιμο, θα υλοποιούνται τηλεδιασκέψεις με την κεντρική ομάδα έργου της Ιταλίας. Μετά την εκπόνηση της εργασίας οι μαθητές θα αναζητήσουν τρόπους για να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους όπως πχ με τη δημιουργία ενός video. Οι εργασίες και οι επικοινωνιακές ενέργειες όλων των ομάδων θα τεθούν σε κεντρική διαγωνιστική διαδικασία από την οποία θα αναδειχθεί η νικήτρια τάξη/σχολείο σε επίπεδο χώρας και οι μαθητές που την απαρτίζουν θα μεταβούν στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο 2020 κατά την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities).
Για την υλοποίηση της δράσης στα Ιόνια νησιά υπάρχει συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Iονίων Νήσων ώστε να επιλεγούν 2 ή 3 σχολεία ή τάξεις με 1 έως 2 υπεύθυνους καθηγητές ανά τάξη που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα.
Ήδη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των τριών Ελληνικών Περιφερειών, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Ιταλών συντονιστών του προγράμματος ASOC που μετρά ήδη 7 χρόνια υλοποίησης με συμμετοχή άνω των 200 σχολείων σε όλη την Ιταλία.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed