Αναβαθμίζονται όλες οι εγκαταστάσεις των αστικών αποβλήτων στην Παλοστή, 7,3 εκ ευρώ ο προϋπολογισμός με χρήματα από το ΕΣΠΑ

Με την αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2483/13-03-2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ημερομηνία λήξης 31/12/2022), η Πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 7.304.196,56 € και περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται, ώστε να συμπληρωθούν και αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανάκτησης και διάθεσης (ΟΕΔΑ) στη θέση «Παλλοστή» Κεφαλονιάς. Με το έργο επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας της Εγκατάστασης για τουλάχιστον 25 έτη και αναβαθμίζεται όλο το σύστημα επεξεργασίας με την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών εκ των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και την κομποστοποίηση του ρεύματος των προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων. Επίσης επιτυγχάνεται η ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας σε νέο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Υ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Ιονίων Νήσων, με στόχο την επίτευξη των νέων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. (2015) και της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed