Νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες μέσω του προγράμματος Leader

Επενδυτικές ανάσες έρχεται να δώσει η διάθεση επιπλέον πόρων για την υλοποίηση Τοπικών Ολοκληρωµένων Αναπτυξιακών Στρατηγικών (CLLD/ Leader) στην Κεφαλονιά & Ιθάκη στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τη διαδικασία της υπερδέσμευσης πόρων προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.
Η υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη – Κράτσα Τσαγκαροπούλου, και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρης Κουρής, είναι θέμα ημερών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα δώσει αναπτυξιακή πνοή δημιουργώντας προϋποθέσεις και συνθήκες που θα βελτιώσουν την ποιότητα των περιοχών. Παράλληλα προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης παρεμβάσεων ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης σημαντικών περιβαλλοτικών πόρων και υποδομών. Γίνεται αντιληπτό ότι καλύπτεται μέσω της χρηματοδότησης αυτής ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς άλλα και του πλούσιου περιβαλλοντικού αποθέματος και βιοποικιλότητας της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθησαν 25 αιτήσεις εκ των οποίων 22 κρίθηκαν παραδεκτές. Με ανακατανομή πόρων μεταξύ των υποδράσεων εντάχθηκαν οι 19 παραδεκτές αιτήσεις ενώ με αίτημα υπερδέσμευσης ζητήθηκε από το Δίκτυο των Φορέων Κεφαλονιάς και Ιθάκης η ένταξη τριών επιπλέον πολύ σημαντικών δημόσιων έργων για την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς. Για το αίτημα για το οποίο υπήρξε η θετική απάντηση απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
“Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειας Ιονίων Νήσων, CLLD/ Leader, κάνουμε μια συνολική προσπάθεια να προλάβουμε την ολοκλήρωση των προσκλήσεων και διαδικασιών ώστε οι φορείς υλοποίησης που είναι τα Δίκτυα και οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στα πλαίσια αυτά είμαστε σε αρμονική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμους, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς και άλλους Συλλόγους σε όλη την Περιφέρειά μας. Η υλοποίηση του CLLD/Leader θα δώσει την δυνατότητα τόσο σε επίπεδο δημόσιων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων τη σημαντική στήριξη των τοπικών μας κοινωνιών. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους συμμετέχοντες φορείς στήριξης όσο και το προσωπικό των Δικτύων και των Αναπτυξιακών για την ουσιαστική συμβολή τους σε όλη τη διαδικασία. Σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε δημιουργική συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υποστήριξη του ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου, το οποίο εκπονούμε” δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρης Κουρής.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed