Κεκλεισμένων των θυρών οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

Ἐνημερώνουμε τά Μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι ὓστερα ἀπό τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 3018/7-04-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. ἀριθ. 1178/Β΄/6.04.2020) καί τῆς νέας Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ἀριθ. 45156/Θ1/10-04-2020 τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό 12-04-2020 ἓως καί 20-04-2020 οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί οἱ Θ. Λειτουργίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, θά τελοῦνται ὑπό τῶν Ἱερέων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν στούς Ἱερούς Ναούς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί ἂνευ συμμετοχῆς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Μητροπολίτης θά εὑρίσκεται στίς Ἀκολουθίες καί τίς Θ. Λειτουργίες, ὡς εἴθισται, στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου. Παρακαλοῦμεν θερμῶς τά Μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά ἀκολουθήσουν τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν ἀνωτέρῳ Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων, σχετικά μέ τήν μή προσέλευση τῶν Πιστῶν, στούς Ἱερούς Ναούς, προκειμένου νά στηρίξουμε τήν προστασία, τῆς Δημόσιας Ὑγείας. Ἐπίσης παρακαλοῦμεν νά προσεύχεσθε καθημερινῶς, κατ΄ οἶκον, καθ΄ὃλην τήν Ἱεράν ταύτην περίοδον, ὡς καί προηγουμένως μέχρι σήμερον, συμμετέχοντες τό κατά δύναμιν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας. Δύνασθε νά παρακολουθεῖτε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τίς Θ. Λειτουργίες, τόσον ἀπό τόν Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὃσον καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό τά τηλεοπτικά Μέσα πού θά πραγματοποιοῦν ἀναμεταδώσεις.

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed