Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων περιόδου 2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης έως 25 Μαΐου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρ. 1536/118137/2405-2019 Υ.Α. και καλύπτει:
– Εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία. (Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου ορίζεται το 0,5 στρ.).
– Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειών αναφύτευσης
– Επανεμβολιασμός-Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση – Yπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο .Το αμπελοτεμάχιο πρέπει να είναι ενημερωμένο με ευθύνη του παραγωγού περιγράφοντας την χαρτογρογραφική και καλλιεργητική του κατάσταση( Αρ,πρωτ:4398/169985/6-12-18 ΑΔΑ:Ω7124653ΠΓ-Δ0Ρ)
3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα δέκα 10 έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής ή μισθωτήριο σε ισχύ κατά την αίτηση και με την υποχρέωση προσκόμισης ενοικιαστηρίου 10 ετίας με συμβολαιογραφική πράξη μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed