Παιδεία και πανδημία: προβλήματα και προτάσεις μέρος 3ο (Γ/βάθμια)

Στο 3ο μέρος της παρέβασής μας για τα θέματα παιδείας αναφερόμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία εκφράζεται στην Κεφαλονιά με τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τη σύνταξη αυτού του μέρους επιμελήθηκε ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς, Βασίλης Λυμπερόπουλος, ο οποίος είναι και φοιτητής του ΙΠ.
ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Η εξάπλωση του κορωνοιου στην χώρα μας, προκάλεσε την αναστολή των μαθημάτων σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όσο περνάει ο καιρός και η καραντίνα συνεχίζεται, το τοπίο γίνεται ολοένα και πιο θολό, σχετικά με το πώς θα συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Με τα προβλήματα να είναι πλέον αρκετά ορατά σε όλους, η κυβέρνηση της ΝΔ αδυνατεί να βρει λύσεις σε αυτά, χωρίς να υπάρχει συνολικό σχέδιο για να τελειώσει η χρονιά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Για εμάς, η βασικότερη και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση είναι να μην χαθεί το εξάμηνο. Τα οικονομικά δεδομένα των οικογενειών, έχουν βρεθεί σε μια οριακή κατάσταση, η οποία το επόμενο διάστημα θα γίνει χειρότερη για πολλούς. Αν χαθεί το εξάμηνο, η κυβέρνηση προσθέτει στα οικονομικά προβλήματα τους και ένα εξάμηνο επιπλέον σπουδών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό (ενοίκια κλπ.). Για να μη χαθεί, λοιπόν, το εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό στηρίζεται σε 5 άξονες :
1)ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Η λύση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, έφερε στην επιφάνεια το μέγεθος της ταξικότητας που διακρίνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κι αυτό, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτά τα μαθήματα έχουν όλοι την ίδια ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν. Ωστόσο αυτό δε συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές μας, οι οποίοι, κυρίως για οικονομικούς λόγους, δεν έχουν σύνδεση στο Internet ή δε διαθέτουν υπολογιστή ή και τα δυο. Όλοι αυτοί, δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις τους. Είναι δηλαδή αποκλεισμένοι από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, η οποία είναι δικαίωμα τους. Συνεπώς, θα πρέπει η κυβέρνηση να χορηγήσει δωρεάν Internet σε όλους τους φοιτητές πανελλαδικά, αλλά και δωρεάν laptop σε όσους δεν έχουν. Χωρίς αυτά, οποιαδήποτε συζήτηση για συνέχεια των μαθημάτων διαδικτυακά, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

2)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Πρέπει να εφαρμοστεί ένα ενιαίο σχέδιο από το υπουργείο παιδείας, αλλά και από τα ιδρύματα έτσι ώστε οι ηλεκτρονικές διαλέξεις να είναι πλήρεις και να προσφέρουν τις ίδιες γνώσεις (στο μέγιστο βαθμό) με τα κανονικά μαθήματα ,ώστε να μην υπάρχει καμία τυπική διαφορά στους τίτλους σπουδών. Να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για τις άμεσες ανάγκες και την διεξαγωγή του εξαμήνου εξ’ αποστάσεως καθώς και για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής στους πανεπιστημιακούς χώρους.
A. Σημειώσεις, διαλέξεις.
Σε αυτήν την περίοδο, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα της διάλεξης στο αμφιθέατρο, είναι απαραίτητο όλοι οι καθηγητές, όπως είναι άλλωστε υποχρεωμένοι, να ανεβάζουν στο eclass όλες τις διαφάνειες από κάθε διάλεξη, σημειώσεις του μαθήματος και γενικά να εμπλουτίσουν το διαθέσιμο υλικό, ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες των μαθημάτων για τους φοιτητές. Ακόμα, η κάθε διάλεξη θα πρέπει να μαγνητοσκοπείται και να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στους φοιτητές, μια και δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν την ώρα που πραγματοποιείται(δεν έχουν καθόλου υπολογιστή, ο υπολογιστής του σπιτιού χρησιμοποιείται από γονείς για την εργασία τους κλπ.).
B. Χωρητικότητα Μαθημάτων.
Δημιουργία περισσότερων τμημάτων σε διαδικτυακά μαθήματα στα οποία παρατηρείται πολύ μεγάλη συμμετοχή, ώστε οι διδάσκοντες να μπορούν επαρκώς να απαντούν στις απορίες των φοιτητών. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται δεν είναι κατάλληλες ούτε για τον αριθμό των φοιτητών, ούτε για τη φύση κάποιων μαθημάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα κατά τη σύνδεση των φοιτητών και την παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν οδηγίες για την καταλληλόλητα κάθε πλατφόρμας και για το ποια πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος.
Γ. Πραγματοποίηση Διαλέξεων.
Πίεση του υπουργείου αλλά και του κάθε ιδρύματος ξεχωριστά, στους καθηγητές, ώστε να πειθαρχήσουν και να πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα ηλεκτρονικά, με την συχνότητα που θα είχαν και σε φυσιολογική περίοδο. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η άμεση παροχή τεχνικής υποστήριξης τους ή η επιμόρφωσή τους με διαδικτυακό υλικό, το οποίο θα αφορά την σωστή χρήση της κάθε απαραίτητης πλατφόρμας, καθώς και η κάλυψη του κόστους για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, για καθηγητές οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστές ή με το σύνολο της ηλεκτρονικής διδασκαλίας.
Δ. Εξεταστέα Ύλη.
Ακόμα και αν, όλα τα παραπάνω, μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από αύριο, ήδη έχει χαθεί ένας μήνας, που σε άλλες σχολές γινόταν μάθημα από την αρχή αλλά με πολλά προβλήματα, άλλες σχολές ξεκίνησαν πρόσφατα και άλλες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Επίσης, για όλο το διάστημα που γίνονται αυτά τα μαθήματα, υπάρχουν πολλά προβλήματα στις διαλέξεις, που οφείλονται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εξοικείωση με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο, η εξεταστέα ύλη να είναι μειωμένη, αφού ακόμα και αν προλάβει να ολοκληρωθεί τυπικά η διδακτέα ύλη, αυτό θα έχει γίνει στρεβλά και χωρίς οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει με την βαρύτητα που απαιτείται το κομμάτι της ύλης, μετά την έναρξη της καραντίνας.
3)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Τα εργαστήρια, αποτελούν την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας που διδάσκεται σε κάθε μάθημα, με σκοπό οι φοιτητές να μπορέσουν να την κατανοήσουν καλύτερα αλλά και να εξοικειωθούν με την χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Συνεπώς, αυτήν την στιγμή δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν με κανέναν τρόπο από απόσταση.
Εάν ωστόσο, είναι εφικτό να γίνει κάποιο εργαστήριο από απόσταση, τότε :
Α. Για όσα εργαστήρια χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο λογισμικό δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις υλικού, διεξαγωγή αυτών διαδικτυακά, με την άμεση παροχή των αδειών χρήσης για το σύνολο του απαραίτητου λογισμικού.
Β. Όσα εργαστήρια είναι συμπληρωτικά του κυρίως μαθήματος και δε γίνεται να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως, να αφαιρεθούν εντελώς από τις υποχρεώσεις των φοιτητών. Αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορούν να συμπεριληφθούν ως εθελοντικά εργαστήρια σε μαθήματα επόμενων εξαμήνων.
Γ. Για όσα εργαστήρια είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, αναπλήρωσή τους σε μεταγενέστερη χρονική ημερομηνία. Για τους επί πτυχίο φοιτητές, τα συγκεκριμένα μαθήματα είτε θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου, είτε να αντικατασταθούν με άλλα, ώστε να μην τίθεται ο κίνδυνος για την καθυστέρηση απόκτησης του πτυχίου.
Δ. Καμία προσμέτρηση απουσιών σε εργαστήρια και μαθήματα τα οποία θα αναπληρωθούν εκτός του αρχικού προγράμματος.
Ειδική περίπτωση αποτελούν οι φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν κάποιες ώρες σε κλινική έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν πτυχίο. Αυτήν την στιγμή, για όσο διαρκεί η καραντίνα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να μειωθούν οι ώρες γι’ αυτό το εξάμηνο, ώστε να μην αναγκαστούν οι φοιτητές να τις αναπληρώσουν όλες μαζί σε μεταγενέστερο εξάμηνο.
Για όσες σχολές έχουν υποχρεωτικές εργασίες( π.χ. αρχιτεκτονικές, καλών τεχνών κλπ.) :
Α. Διαλέξεις.
Με δεδομένο ότι σε αυτές τις σχολές οι περισσότερες διαλέξεις έχουν τον χαρακτήρα διόρθωσης πάνω σε εργασίες που καλούνται να κάνουν οι φοιτητές, είναι αναγκαίο σε αυτή την περίοδο να πραγματοποιηθούν διαλέξεις που θα δίνουν γενικότερες οδηγίες-συμβουλές στους φοιτητές και θα απαντάνε στις ερωτήσεις τους.
Β. Εργασίες.
Όσες εργασίες, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτήν την περίοδο, είτε επειδή οι φοιτητές χρειάζεται να προμηθευτούν υλικά από μαγαζιά, τα οποία είναι κλειστά, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να ακυρωθούν και οι καθηγητές καλούνται να βρουν άλλο τρόπο εξέτασης της ύλης που απαιτείται.
4)EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Α. Τρόπος εξέτασης.
Πρωταρχικός στόχος, είναι οι εξετάσεις να γίνουν κανονικά γραπτά στις σχολές. Με την κατάσταση όμως της εξάπλωσης του κορωνοιου να μην είναι συγκεκριμένη, είναι αρκετά πιθανό, αυτό να μην καταστεί δυνατό. Σε αυτήν, μόνο την περίπτωση, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες μέθοδοι εξέτασης. Η χρήση απαλλακτικών εργασιών, οι οποίες θα είναι σχετικές με το θέμα που πραγματεύεται το κάθε μάθημα, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις γνώσεις που θα παρέχονται μέσα στις διαλέξεις και τις σημειώσεις και θα υπάρχει σαφής και ορισμένος τρόπος διόρθωσης και βαθμολόγησης τους από τους καθηγητές.
Β. Παράταση του εξαμήνου.
Η παράταση του εξαμήνου, είναι αρκετά δύσκολη, λόγω των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει λύση, εάν η καραντίνα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Γ. Διπλή εξεταστική Σεπτεμβρίου.
Καμία σκέψη για διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο, καθώς μία τέτοια πιθανότητα δεν προσφέρει από ακαδημαϊκής πλευράς, διότι οι φοιτητές θα κληθούν να εξεταστούν στο ίδιο μάθημα δύο φορές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δίχως χρόνο για να προετοιμαστούν ξανά. Επίσης, μία τέτοια πιθανότητα δεν επιτρέπει τη λήψη πτυχίου από τους επί πτυχίο φοιτητές μέσα στο καλοκαίρι.
5)ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ:
Α. Ολοκλήρωση διπλωματικών εργασιών.
Δωρεάν πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό , με τα έξοδα να βαραίνουν το ίδιο το ίδρυμα, για όσους φοιτητές το χρειάζονται για να ολοκληρώσουν την διπλωματική τους εργασία. Η πρόσβαση τους να γίνεται απλά με το πανεπιστημιακό τους mail.
Β. Ορκωμοσίες.
Να αποσταλούν όλα τα πτυχία των φοιτητών που θα ορκίζονταν αυτήν την περίοδο, καθώς και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους για μεταπτυχιακά, δίχως να χάσουν τις χρονικές προθεσμίες.

ΟΜ Κρανιάς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed