Η Περιφερειάρχης υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνάντηση που είχαν, στην Αθήνα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Διονύσιος Κυριακόπουλος με στόχο:
-Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικαιροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες υπηρεσιακές ανάγκες και εναρμονισμένων με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση
-Τη συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
– Τη διενέργεια ερευνών και μελετών με αντικείμενο τον σχεδιασμό λειτουργικών και οργανωτικών αλλαγών και στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού
– Τη μελέτη και προσαρμογή των υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφερειακής Διοίκησης των Ιονίων Νήσων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
«Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι το πολύτιμο κεφάλαιο της Περιφέρειας. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εργαζομένων σε όλα τα νησιά. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκουμε την ενίσχυση των σύγχρονων γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων μας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών , όπως και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μας», δήλωσε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει επιμόρφωση των στελεχών της Περιφέρειας με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους σε θέματα όπως είναι το δημόσιο management, η οικονομική διαχείριση , η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση , η ψηφιακή υπογραφή αλλά και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και υπηρεσίες ενημέρωσης για υποθέσεις τους μέσω web εφαρμογών.
Σχεδιάζεται ήδη ένας δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα περιλαμβάνει επιμόρφωση σε βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκού επιπέδου, όπως καινοτόμα εργαστήρια εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών αλλά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, εργαστήρια διαβούλευσης , ημερίδες, διημερίδες κ.α. και αγγλική γλώσσα. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει ορίζοντα 3ετίας και όλες οι δράσεις που αναφέρονται σε αυτό, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΙΝ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed