Σύγχρονη εκπαίδευση για 105 άνεργους σε Κεφαλονιά & Ιθάκη

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας παρέχει σε 500 ένεργους στα Ιόνια Νησιά το Περιφερειακό Κεντρο Επαγγελματικής Κατάρτησης Δια Βιου Μάθησης με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.
Η δράση αυτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο και το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, υπό την επιβλεψη της Περιφερειας Ιονιων Νήσων. Οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων είναι: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών. Οι ωφελούμενοι του κάθε προγράμματος κατάρτισης με διάρκεια 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) κατανέμονται σε 8 εκπαιδευτικά αντικείμενα σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές. Οι εκπαιδευόμενοι θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων. Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης το οποίο είναι 5€ μικτά (1.500€ για το σύνολο της κατάρτισης), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.
Τα προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς & Ιθάκης:
ΠΕΚεφαλονιάς
Τίτλος – Θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
Καταρτιζόμενοι
Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτή 40
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 40
E-commerce & Hospitality Sales & Marketing 25
Σύνολα ΠΕ Κεφαλονιάς 105

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΙΝ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed