Νίκος Σολωμός: Διδακτική δημοσιοποίηση μιας παλαιάς αλληλογραφίας για την ΟΧΕ Παλλικής (έτσι, για την τοπική ιστορία…)

Τον Δεκέμβριο του 2016, παρότι το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ από το έτος 2005 αποτελεί θεσμοθετημένο επιστημονικό τοπικό φορέα της Κεφαλονιάς, είχε οργανωθεί σειρά διασκέψεων στις οποίες διεκινείτο (για “βελτιώσεις” και διαβούλευση με τους «τοπικούς φορείς») ένα κείμενο εργασίας (υποτιθέμενης), που ήλθε φυτευτό από την λεγόμενη “Διαχειριστική Αρχή”, δηλαδή έναν υπαλληλικό μηχανισμό στον οποίο η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έχει εκχωρήσει την υποστήριξη διαχείρησης Ευρωπαικών κλπ Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Για τις διασκέψεις αυτές ως και για το ίδιο το “κείμενο εργασίας” δεν είχαμε/λαμβάναμε καμμία απ’ ευθείας ενημέρωση (!!). Εμαθα όμως συμπτωματικά από τρίτους. Ετσι αναγκάστηκα να αλληλογραφήσω με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, όπου μου είπαν πως …δεν μας είχαν στείλει το κείμενο εργασίας (επι του οποίου κατα τα άλλα θα συσκεπτόμασταν οι φορείς και οι ενεργοί πολίτες εάν είχαμε λάβει πρόσκληση) διότι ήταν ….μεγάλο 300 σελίδες !!. Μόλις το διάβασα, διαπίστωσα ότι είχε συνταχθεί από κερκυραικούς κύκλους προκειμένου η Ο.Χ.Ε (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Παλικής δηλαδή τίποτε άλλο από έναν ζητούμενο στοιχειώδη προγραμματισμό αλληλοσυμπληρούμενων εμπνευσμένων έργων που θα έφερναν ανάπτυξη στην σεισμόπληκτη Παλική) να αποτελέσει το πρόσχημα ανακύκλωσης χρημάτων με αιώνιους αποδέκτες ξανά κερκυραικούς κύκλους ! Αποφασίζοντας να παρέμβω και να κομίσω, στο μέτρο του δυνατού, Κεφαλληνιακές ίδέες ζήτησα έστω τηλεδιάσκεψη. Μου απήντησαν (έτος 2016 !!) ότι δέν υπήρχε η τεχνική δυνατότητα.
Ετσι, συνέταξα και έστειλα την 9-12-2016 το ακόλουθο μήνυμα ζητώντας να διαβαστεί στη σύσκεψη που έγινε στο πάλαι ποτέ ΤΕΙ (Βαλιάνειος Επαγγελματική Σχολή). Η μετάβαση από Αθήνα για την διαζώσης παρουσία μου ήταν αδύνατη αφού μετά την αλληλογραφία αναγκάστηκαν να μας ανακοινώσουν την ημερομηνία συσκέψεως …την ΠΑΡΑΜΟΝΗ της πραγματοποίησεώς της. Από τον νύν Δήμαρχο (2020) Γεώργιο Κατσιβέλη, έμαθα ότι το παρακάτω αναγνωσθέν κείμενο ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ πανηγυρικώς από τους ταξιδεύσαντες (και συντάξαντες με ανάθεση την εισήγηση εργασίας των 300 σελίδων) ως «ασύμβατο με την φιλοσοφία της ΟΧΕ».
Σήμερα, και δεδομένου ότι τίποτε από την ….κερκυραικώς φιλοσοφημένη αυτή ΟΧΕ Παλικής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα (4 έτη μετά), παραδίδω την τότε εισήγησή μου στους αναγνώστες (ιδίως της Λαϊκής Συσπειρώσεως και του ΚΚΕ), έτσι για την ιστορία.
—————————————————
9 Δεκ 2016 -Μήνυμα μου πρός ΠΙΝ
Δέν έχω απάντηση για την τηλεδιάσκεψη.Σας αποστέλλω την εισήγησή μου συνοπτικά . Παρακαλώ να διαβιβαστεί πρός ολους και να διαβαστεί αντ’ εμού από τον κ. Γ. Κατσιβέλη, τον κ. Στρίντζη, ή άλλον παρόντα συμπολίτη της Παλικής.
Ευχαριστώ
Ν.Σολωμός
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ληξουρίου /ΠάληςΜέλος Δ.Σ ΚΙΕ/Εύδοξος
——————————————————–
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016
ΣΟΛΩΜΟΣ-ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ Ο.Χ.Ε ΤΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ.
Λόγω απεργίας συγκοινωνιακών μέσων και διαφαινόμενης μή προβλέψεως δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης και από την Αθήνα, σας αποστέλλω τα κύρια σημεία της παρέμβασής μου για την ΟΧΕ Παλικής που αποφάσισε η ηγεσία της ΠΙΝ
α) Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η Παλική εξ’ αιτίας είτε ανύπαρκτων είτε λανθασμένων αναπτυξιακών πολιτικών του παρελθόντος που ενίσχυσαν την ανισόρροπη ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και την αδίκησαν καθοριστικά, σε συνδυασμό με τις φυσικές καταστροφές, κινδυνεύει να υποστεί μή αντιστρεπτές κοινωνικές μεταβολές, οικονομικά πλήγματα και συρρίκνωση χωρίς ελπίδα για τις νέες γενιές κατοίκων για ευημερία/ διατήρηση του κοινωνικού της ιστού.
β). Η ΟΧΕ αποτελεί μία από τις τελευταίες ελπίδες να γίνουν ολιστικές και όχι αποσπασματικές και ασύνδετες παρεμβάσεις, επειδή εδώ που αφέθηκε να φθάσει η Παλική είναι ζωτικές και απολύτως απαραίτητες. Κάθε ευρώ διαθέσιμο μέσω ΟΧΕ πρέπει να πιάσει τόπο. Αν δέν γίνει αυτό η Παλική αντί να επιβιώνει και στοιχειωδώς να αναπτύσσεται, θα φθίνει.
γ) Κάθε πρόταση και κάθε άξονας από αυτούς που έχετε σχηματίσει πρέπει να ΑΥΤΟΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ με προσθήκη επιχειρηματολογίας που πάντα θα καταλήγει στον αριθμό νέων θέσεων εργασίας που ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ δημιουργεί και στον αριθμό νέων θέσεων εργασίας που προσδοκούμε να δημιουργήσει. Ο συνδυασμός των δύο πρέπει να καθορίζει την προτεραιότητα και την θέση κάθε πρότασης/παρέμβασης στο Στρατηγικό σχέδιο της ΟΧΕ.
δ) Παρατηρώ (από το ενημερωτικό έγγραφο περί αξόνων) που μου εδόθη (με τα χίλια βάσανα) πρόσφατα, ότι υπάρχει ενός βαθμού σύγχιση του ζητούμενου Στρατηγικού Σχεδίου της ΟΧΕ με τις επι μέρους κινήσεις/παρεμβάσεις/έργα διά των οποίων το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί στο επίπεδο Τακτικής (και όχι Στρατηγικής). Εχουν δηλαδή αποτυπωθεί οι τακτικές κινήσεις/προτάσεις ενώ δέν φαίνεται από ποια έξυπνη και εκπεφρασμένη στρατηγική απορρέουν. Υπάρχει αυτή ή όχι;
ε) Το στρατηγικό σχέδιο πρέπει όμως να προηγηθεί μέσω της παρούσας ταχείας περαιτέρω διαβούλευσης και μάλιστα να προηγηθεί κάθε άλλης παρέμβασης, αλλοιώς ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων ΘΑ ΠΑΡΑΚΜΑΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΚΜΑΣΟΥΝ.
στ) Η διαφαινόμενη αδύναμία οργάνωσης πολυμερούς τηλεδιάσκεψης και από την Αθήνα σε συνδυασμό με την απεργία εμποδίζουν την διαζώσης αλληλεπίδρασή μας για το στρατηγικό σχέδιο ΟΧΕ της Παλικής.
ζ) Στην φάση αυτή είμαι αναγκασμένος να περιοριστώ σε εγγυημένες προτάσεις για τις οποιες έχω προσωπικά διαπιστώσει ότι δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην Παλική, προσιδιάζουν στην ιδιοσυστασία της και την αναδεικνύουν ΜΕ ΟΛΟΧΡΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ όπως έκανε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κάνει κάθε αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη ενισχύοντας πόλεις και χωριά.
Η) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για προσθήκες στο κείμενο της ΟΧΕ Παλικής που γράφτηκε στην Κέρκυρα:
Η.1) Ενα μεγάλο συνεδριακό κέντρο για όλη την Κεφαλονιά (μέ τρείς παράλληλες αίθουσες και ένα τουλάχιστον αμφιθέατρο) πρέπει να χρηματοδοτηθεί (μελετη και υλοποίηση μέσω ΟΧΕ) και να γίνει οριστικά στο Ληξούρι και μόνο σε αυτό. Εχουμε τουλάχιστον 4 παραδείγματα από διεθνή συνέδρια που διοργανώσαμε εκεί στο παρελθόν και κυριολεκτικά ανέτρεψαν θετικά την οικονομική ζωή της πόλης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μετακινήσεις, ελεύσεις, διεθνής προβολή κλπ) σε νεκρές τουριστικά περιόδους. Ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να κινήσει την πόλη ολοχρονικά και είναι αποδεδειγμένα βιώσιμος.
Η.2) Μικρότερο συνεδριακό κέντρο υπό την πλήρη έγκριση και καθοδήγηση της Ι Μητροπόλεως Κεφαλληνίας αποκλειστικά για θρησκευτικό/θεολογικό/προσκυνηματικό τουρισμό, πρέπει να γίνει στην Ιερά Μονη Κηπουραίων και να αναδείξει την παραμελημένη Δυτική Πάλη.
Η.3) Βιωματικός Τουρισμός. Δημιουργία σειράς θελγήτρων/παρατηρητηρίων άγριας φύσης ζωής, ουρανού κλπ κατά μήκος του υφισταμένου νέου μονοπατιού των Καμιναράτων μέχρι την περιοχή Χαλεπέδα έως το Δρακοντόσπηλο και φάρο Γέρο Γόμπου. Κήρυξη της περιοχής ώς προστατευόμενης περιοχής της φύσης από την ιδιοκτήτρια Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Παρατηρητήρια, μεταναστευτικών πουλιών, νυκτερινού ουρανού, εκκλησιαστικό μουσείο, σπηλαιολογία υποδομές οργανωμένης βραχώδους αναρρίχησης όπου κριθεί κατάλληλο, οργανωμένος καταδυτικός τουρισμός πλησίον Γέρο Γόμπου/Λαγκαδάκια.
Η-4). Μελέτη οργάνωση και δημιουργία σμήνους «επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων» εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στο Ληξούρι ή στα περίχωρα αρχής γενομένης από περιοχή ΤΕΙ, που θα εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας έναντι προσφοράς στέγης και χαμηλό κόστος λειτουργίας (startup Cluster). Επιχειρηματικό Πάρκο.
Η.5) Κάθε επιστημονικό κέντρο που προκρίνεται, πρέπει να μήν είναι επιστημονικό μαυσωλείο αλλά χώρος συνεχούς διαμονής και εργασίας και προσέλκυσης ενεργών επιστημόνων. Πρέπει να έχει μοναδικότητα και εξειδίκευση που να ελκύει μετάβαση και διαμονή οικογενειών. Το αντίθετο είναι θνησιγενές και θα παρακμάσει πρίν ακμάσει ενώ ελάχιστα θα προσφέρει στην οικονομική πρόοδο της περιοχής.
Η.6) Η μελετητική εταιρεία στην οποία αναθέσατε επ αμοιβή την προετοιμασία της στρατηγικής της ΟΧΕ, μετά την έγκριση του αλλαγμένου προσχεδίου της από την τοπική κοινωνία Παλικής να μήν αυτοσχεδιάσει περαιτέρω, αλλά να μεταφράσει τα ανωτέρω πορίσματα και τοπικές απαιτήσεις σε τυπικά εμπεριστατωμένη χρηματοδοτική πρόταση για ΟΧΕ, όχι στα λόγια και στις διακηρύξεις αλλά ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα να υλοποιείται χωρίς απώλειες χρόνου.
————————————————————-
Ολα αυτά …απορρίφθηκαν υπεροπτικώς το 2016 από τους απεσταλμένους της Διαχειριστικής Αρχής Κέρκυρας ως ασύμβατα με την ΟΧΕ !!. Με μεταγενέστερη ευθεία παρέμβαση του τότε περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου (σκεφτείτε εάν δεν ήταν και αυτός) μπήκε μιά φράση για “κάποιο παρατηρητήριο” στα Καμιναράτα/Δυτική Πάλη. Περιττό να υπογραμμίσω σήμερα (2020) ότι όχι μόνο πλήρεις φάκελλοι δεν εδέησαν να παραδοθούν (ακόμα και στα …”συμβατά” έργα (Διαβάστε την, βρείτε για να τα θαυμάσετε) με την φυτευτή ΟΧΕ Παλικής δηλαδή την εμπεριέχουσα προτάσεις που κατα βάθος εξυπηρετούσαν τους κερκυραικούς κύκλους, τους αιώνιους χρηματοδοτούμενους από ΠΙΝ), αλλά αφέθηκε στον αστελέχωτο και άφραγκο Δήμο Ληξουρίου να βρεί πόρους να τους προετοιμάσει. Πρόβλεψη: είναι ζήτημα να γίνουν 3 έργα συνολικά έστω και αποσπασματικά και ασύνδετα και οι στα χαρτιά “χρηματοδοτήσεις 46.779.000 ευρώ” θα επιστρέψουν …εκεί που εξ αρχής θα πήγαιναν, επειδή η κλασσική απάντηση σε κάθε νέα απόπειρα αξιοποιήσεως θα είναι “λήγει το πρόγραμμα και δεν σας φτάνει ο χρόνος”.
Αυτές είναι οι πραγματικότητες της ..,”ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” στην ΠΙΝ.

Νίκος Σολωμός
(Εμπνευστής / πρωτεργάτης του θεσμού ΚΙΕ-«ΕΥΔΟΞΟΣ» από το 1995, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πάλης, Ληξούρι)

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed