Προστασία της μικρής ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Περιφέρεια που χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή ιδιοκτησία, είναι πολύ πιθανό να έρθει αντιμέτωπη με φαινόμενα άτακτης μεταβίβασης οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Προφανώς θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ιονίων Νήσων, γεγονός που επιφέρει μεταξύ άλλων, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για την κάλυψη αυτού του κόστους. Ως εκ τούτου η αναπροσαρμογή των χρήσεων γης κρίνεται επιβεβλημένη, ενώ θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τις πολύ μικρές ιδιοκτησίες, δεδομένου ότι καταργείται η κατά παρέκκλιση δόμηση και η ζώνη οικισμού.
Επιπλέον κρίνεται ως επιβεβλημένη η ανάγκη άμεσης ανάληψης υποχρεώσεων της πολιτείας για την ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων , της ψηφιακής καταγραφής όλων των οδών που δίνουν δικαίωμα δόμησης στα εκτός σχεδίου ακίνητα, να επαναοριοθετήσει τους οικισμούς στους οποίους ο τρόπος οριοθέτησης δεν ήταν επιστημονικά ορθός και κατόπιν, έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα, να επιβάλει αλλαγές και περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση.
Η έκδοση αδειών βάσει του ισχύοντος πλαισίου, προκειμένου να μπορέσουν κάποιοι ιδιοκτήτες να περισώσουν τις περιουσίες τους, έρχεται σε μία κακή χρονική στιγμή, λόγω της οικονομικής και των επιπτώσεων της πανδημίας, που αποστράγγιξε τις οικονομίες κάθε ελληνικού νοικοκυριού.
Τέλος πρέπει να γίνει μνεία στο νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων στα οποία επηρεάζεται η δυνατότητα δόμησης, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες εμφανίζονται ως οφειλέτες και εφόσον προβούν σε λιγότερο συμφέρουσα αγοραπωλησία, μπορεί να μην βρίσκονται σε θέση εξόφλησης του χρέους τους, μη έχοντας παράλληλα στην κατοχή τους το ακίνητο.
Είναι θεωρούμε αυτονόητο πως κανείς δεν αντιδρά στην πρόθεση του Υπουργείου για την τακτοποίηση της εντός και εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από εισήγηση της Επτανησιακής Πρωτοβουλίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία, τα κάτωθι.
Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου φαίνεται πως προωθεί τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου πλαισίου δόμησης. Παράλληλα όμως οι διατάξεις για την κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση ενέχουν τον κίνδυνο να επιβαρύνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα παρά την περί του αντιθέτου προσδοκία.
Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να προκληθεί κοινωνική πίεση, στο μέτρο όπου οι θιγόμενοι πολίτες, προκειμένου να μην απολέσουν τα δικαιώματά τους και απομειωθεί η αξία των θιγομένων ιδιοκτησιών, εσπευσμένα να προβούν σε ενέργειες οικοδόμησης, με κατασκευή σκελετών με αβέβαιη πρόβλεψη αποπεράτωσης.
Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ώστε να ακολουθηθούν κανόνες δόμησης που να συμβάλλουν στην οργάνωση του χώρου και να εξασφαλισθεί στους πολίτες σταθερή προοπτική, καθώς ο οργανωμένος πολεοδομικά χώρος, αποτελεί τον μόνο τρόπο βιώσιμης ανάπτυξης.
Συνεπώς και ειδικά σε ότι σχετίζεται με τις διατάξεις της κατάργησης των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση, εισηγούμαστε την αφαίρεση των διατάξεων αυτών, από το σχέδιο νόμου επανεξετάζοντας το θέμα, επιλέγοντας διατάξεις οι οποίες θα προκρίνουν κοινωνικά δίκαιες λύσεις, στα πλαίσια της γενικότερης πολεοδομικής ρύθμισης, τακτοποίησης και ευταξίας, που πρέπει να διακρίνει κάθε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Αλέξανδρος Αλεξάκης
Αντιπεριφερειάρχης ΠΙΝ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed