Εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2021

Υπενθύμιση για συμμετοχή στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».
To Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το Μελισσοκομικό Έτος 2021.

Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ. μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021.
Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μέχρι 20 Μαΐου 2021 πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών, εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 20η Μαΐου 2021, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (βλ. συνημμένο αρχείο) όπου αναφέρεται η υποχρέωση αυτή και κατατίθεται φωτοαντίγραφα των παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ. , πριν από την πραγματοποίηση των μετακινήσεων.
Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν για τις μετακινήσεις των μελισσιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την εαρινή – θερινή περίοδο.
Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και 20 Ιουνίου 2021 (εαρινή – θερινή περίοδος) η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από 1η Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2021.

«Αίτηση – Δήλωση κατεχόμενων κυψελών»
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών (βλ. συνημμένο αρχείο).
Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών (δήλωση διαχείμασης) κατατίθεται απευθείας ή μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.
Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρήσει το μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed