Διευρύνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καύσιμης θέρμανσης και όχι μόνο σε όσους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Η νέα τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης, αλλά και τις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλαπικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Με την συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται:
το ύψος του επιδόματος θέρμανσης
τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα
τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος αρχή
ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη
η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών
ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων
τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
η ευθύνη των εκκαθαριστών
των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων
ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών
τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.
Παράλληλα, η τροπολογία αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed