Κλειστοί ως την Παρασκευή και οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
Tην απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχετικά με κλείσιμο μονάδων της Α`/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης από την Τετάρτη 17/2/2021 έως και την Παρασκευή 19/02/2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής του Δήμου Αργοστολίου από την Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Παρασκευή 19-02-2021.

Ο Δήμαρχος
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed