Διαβούλευση στην ΠΙΝ για νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Συνεχίζονται με τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας οι διαδικασίες της β’ φάσης διαβούλευσης που οργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με αντικείμενο τη «ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 (ΕΣΠΑ)».
Οι συναντήσεις γίνονται ανά τομέα πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα 2/4/2021, πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις εργασίες στους τομείς:
«Yγεία και Πρόνοια στην Π.Ι.Ν: Προτάσεις για την αναβάθμιση του περιφερειακού συστήματος υγείας και πρόνοιας»
Η συζήτηση αφορούσε κυρίως στα εξής θέματα:
Αναβάθμιση/συμπλήρωση υποδομών συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας,
Ειδικός εξοπλισμός μονάδων περιφερειακού συστήματος υγείας,
Αξιοποίηση ψηφιακών και άλλων τεχνολογιών καθώς και «πράσινων» εφαρμογών στο σύστημα υγείας,
Συμπλήρωση / βελτίωση υποδομών στον τομέα της πρόνοιας.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στην Π.Ι.Ν: Προτάσεις για την αναβάθμιση του περιφερειακού συστήματος Εκπαίδευσης & Δια βίου Μάθησησ», με ειδικότερα θέματα:
Αναβάθμιση/συμπλήρωση υποδομών συστήματος προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Αναβάθμιση/συμπλήρωση υποδομών γ’ βάθμιας εκπαίδευσης ΠΙΝ,
Ειδικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
Αξιοποίηση ψηφιακών και άλλων τεχνολογιών καθώς και «πράσινων» εφαρμογών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Στις συναντήσεις συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός αρμόδιων φορέων ανά τομέα πολιτικής από όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι συναντήσεις εργασίας συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα ως εξής:
Δευτέρα 5/4/2021
10π.μ. «Μεταφορές και (θαλάσσια, χερσαία, εναέρια) διασυνδεσιμότητα της Π.Ι.Ν»
12.30μμ. «Πόσιμο νερό/Ύδατα, Υγρά απόβλητα»
Τρίτη 6/4/2021
10π.μ. «Πολιτισμός & Δημιουργική οικονομία: Προτάσεις για την αξιοποίηση του πολιτιστικού δυναμικού της Περιφέρειας»
Πέμπτη 8/4/2021
12.30π.μ. «Βιοποικιλότητα, Κλιματική αλλαγή, Φυσικοί κίνδυνοι, Ενέργεια»
Στον 2ο κύκλο διαβούλευσης οι φορείς καλούνται να διατυπώσουν τις ανάγκες και προτεραιότητες του τομέα τους ώστε να προκύψουν οι απαραίτητες προβλέψεις και μέτρα Στρατηγικής που θα περιληφθούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της επόμενης 7ετούς Προγραμματικής περιόδου που θα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2021-27)
Λόγω των συνθηκών, όλες οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονική πλατφόρμα e-presence.gov.gr).

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed