Υφιστάμενη κατάσταση Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «Παναγή Βαλλιάνου»

Κυρία και κύριε Υπουργοί, η Πρακτική Γεωργική Σχολή του «Παναγή Βαλλιάνου» ιδρύθηκε το 1906 από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος του Παναγή Α. Βαλλιάνου και προικοδοτήθηκε με ένα κτήμα 140 περίπου στρεμμάτων με κτηριακές εγκαταστάσεις και ετήσια επιχορήγηση από το Κληροδότημα για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της.
Η Γεωργική Σχολή σκοπό είχε την αρωγή των μικροκαλλιεργητών και των απόρων αγροτών της εποχής εκείνης. Έτσι, δημιουργήθηκε πρότυπο σπουδαστήριο για την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας της ελιάς και της αμπέλου και εξίσου πρότυπο φυτώριο για τη δωρεάν παροχή οπωροφόρων δέντρων και φυτών. Η Γεωργική Σχολή δεν περιορίζεται μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά δραστηριοποιείται και κοινωνικά, είτε διαθέτοντας, προσωρινά, χώρους της ακίνητης περιουσίας της για κοινωφελή σκοπό, είτε στηρίζοντας οικονομικά πρόσωπα χρήζοντα βοηθείας, είτε αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, βάσει πληροφοριών, προσφάτως, λόγω του περάσματος του «Ιανού» επλήγη μέρος των εγκαταστάσεων της εν λόγω Γεωργικής Σχολής, ιδίως τα θερμοκήπιά της. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
-Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της ως άνω Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «Παναγή Βαλλιάνου», ποια τμήματα λειτουργούν την τρέχουσα χρονιά εντός αυτής και από ποιον δημόσιο φορέα ασκείται εποπτεία επ’ αυτής;
-Διενεργήθηκε, μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα του κυκλώνα «Ιανού», έλεγχος των εγκαταστάσεων της ανωτέρω σχολής από αρμόδια Υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής της; Αν ναι, καταβλήθηκαν οι σχετικές αποζημιώσεις για τις ζημιές που επέφερε το πέρασμα του «Ιανού» σε χώρους και υποδομές της εν λόγω Γεωργικής Σχολής;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed