Ρόδη Κράτσα: «Ψευδής πληροφόρηση και διαστρέβλωση των πραγματικών στοιχείων από το Τμήμα Παιδείας της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς-Ιθάκης»

Η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων, με πρωτοβουλία της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου έφερε έγκαιρα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των συνθηκών βιωσιμότητας και λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τους κινδύνους που εγκυμονεί το νέο σχέδιο νόμου για την εισαγωγή φοιτητών σε αυτό και την λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για δέσμη μέτρων στήριξης του μοναδικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά.
Κακόβουλες και ετεροχρονισμένες οι βολές του Τμήματος Παιδείας της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς – Ιθάκης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, ψήφισε κατά πλειοψηφία, την λήψη ειδικής μέριμνας στο νέο σύστημα εισακτέων για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να υποδεχθεί το σύνολο των εισακτέων που θα του αναλογούν, να μην ισχύσει το νέο σύστημα της βάσης εισαγωγής λόγω των ιδιότυπων συνθηκών εξαιτίας του Covid19, να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η εκκρεμούσα αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα, αλλά και να εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας για τη μεταβατική στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχειακές κλίνες σε όλα τα νησιά, μέχρι να ολοκληρωθούν τα δρομολογημένα έργα ανέγερσης φοιτητικών εστιών. Το Τμήμα Παιδείας της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς – Ιθάκης αγνοεί αυτά τα δεδομένα γιατί δεν ενδιαφέρεται για την υπόθεση. Αγνοεί το Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων γιατί στόχος του είναι μόνο μια στείρα αντιπολίτευση.
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ακόμα μια φορά αναφορικά με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου:
“Να ληφθεί ειδική μέριμνα στο νέο σύστημα εισακτέων για τα Περιφερειακά Ιδρύματα όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να υποδεχθούν το σύνολο των εισακτέων που θα τους αναλογούν (ως ποσοστό εισακτέων επί του συνόλου), όπως αυτό θα οριστεί το προσεχές διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας. Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος σε μικρό βάθος χρόνου, να τεθεί εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα της περιφερειακής ανώτατης εκπαίδευσης, αρχικά μέσω της κατάργησης συγκεκριμένων ακαδημαϊκών μονάδων και εν συνεχεία των ίδιων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ιδιαίτερα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να μην ισχύσει το νέο σύστημα της βάσης εισαγωγής, λόγω των δυσχερών και ιδιότυπων συνθηκών του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω Covid-19 και τις συνέπειες του στους μαθητές της Γ’ Λυκείου.
Να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η εκκρεμούσα αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η εισαγωγή πρωτοετών φοιτητών σε αυτό. Λόγω της μοναδικότητας του αντικειμένου του σε περιφερειακό επίπεδο, εκτιμάται ότι η λειτουργία του εν λόγω Τμήματος θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Να εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας για την μεταβατική στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχειακές κλίνες σε όλα τα νησιά, όπως αυτά σχεδιάζεται να αποτυπωθούν στην υπό κατάρτιση προγραμματική συμφωνία του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Παιδείας, έως ότου ολοκληρωθούν τα δρομολογούμενα από το Ίδρυμα έργα ανέγερσης των φοιτητικών εστιών και δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών”.
Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπογράμμισε την ανάγκη ειδικής μέριμνας στο νέο σύστημα εισακτέων, καθώς -όπως επισήμανε- οι διατάξεις του νέου Ν.4777/2021, μεταξύ άλλων, ορίζουν ένα νέο πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να προσδιορίζουν τις παραμέτρους της εισαγωγής, όπως τη βάση εισαγωγής ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων. Το μέτρο αυτό είναι προς την κατεύθυνση της ποιότητας και της αναβάθμισης και γι’ αυτό έγινε δεκτό κατ’ αρχήν θετικά από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Το νέο αυτό σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, όμως, φέρεται ότι θα επιφέρει μείωση στον συνολικό αριθμό των εισακτέων, λόγω ακριβώς της εφαρμογής του συστήματος ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Η μείωση αυτή αφορά κυρίως στα Περιφερειακά Ιδρύματα, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πανελλαδικά είναι πρωτίστως δημογραφικά/χωρικά, αλλά και οικονομικά, σχετιζόμενα και με το κόστος πρόσβασης και διαβίωσης στην περιφέρεια, ειδικά στην νησιωτική. Κατά συνέπεια, οι επιλογές των υποψηφίων εισακτέων δεν συνδέονται αποκλειστικά με την ποιότητα του σπουδών στα Α.Ε.Ι., αλλά με παράγοντες κυρίως δημογραφικούς και οικονομικούς. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κινδυνεύει έτσι να στερηθεί τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματά του που του προσδίδει τις συνθήκες βιωσιμότητας. Αυτό θα φέρει πιθανό κίνδυνο λειτουργίας κάποιων Τμημάτων του.
Και πρόσθεσε η επικεφαλής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, “το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως φορέας εκπαίδευσης και έρευνας, εφαρμογής της καινοτομίας, εκσυγχρονισμού του παραγωγικού της ιστού, αλλά και ως εταίρος και επιστημονικός σύμβουλος στο εγχείρημα του σχεδιασμού της κοινωνικής – οικονομικής της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Διαθέτει δε, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής επέκτασης του Ιονίου Πανεπιστημίου τμήματα σε όλα τα νησιά του Ιονίου, ενώ με τις διατάξεις του Ν.4559/2018 ιδρύθηκε και το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την Λευκάδα.
Πέραν όμως της χωρικής και ποσοτικής ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ένας ποιοτικός παράγοντας βιώσιμης λειτουργίας των Τμημάτων πρέπει να συνδέεται με την προσέλκυση υποψηφίων όπως και την παροχή κινήτρων για σπουδές σε αυτά. Τα κίνητρα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως την ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, και την παροχή δωρεάν στέγασης σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Αυτό αποτελεί ήδη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος, παρόλο που επιβαρύνει σημαντικά τον τακτικό προϋπολογισμό του”.

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΙΝ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed