Μεγάλες αλλαγές ήρθαν στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του MyDATA, πολλά τα προβλήματα

Τι είναι το ΜyDATA; Είναι μια μηχανογραφική εφαρμογή της ΑΑΔΕ (Η ανεξάρτητη φορολογική αρχή όπως ονομάζεται σήμερα),που συγκεντρώνει τα φορολογικά δεδομένα της κάθε επιχείρησης, ατομικής εταιρείας, ελεύθερου επαγγελματία , γεωργού και λοιπών φορολογικών οντοτήτων και θα τα χρησιμοποιεί στην διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, του κάθε φορολογούμενου επαγγελματία.
Τα εγχείρημα αυτό όπως συνηθίζεται στην Ελληνική πραγματικότητα θα το στηρίξουν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές τους και προσθέτει ιδιαίτερο όγκο εργασίας σε όλους-επιχειρήσεις και λογιστές- παρά τα αντίθετα προπαγανδιζόμενα από την ΑΑΔΕ αλλά και τις εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων. Η Υπηρεσία που είχε την ιδέα καθώς και την ευθύνη να σχεδιάσει, να επιβλέψει την τήρηση του συστήματος , ως συνήθως ασχολείται εντελώς επιφανειακά και με μέσα πολύ κατώτερα για να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας εφαρμογής, όντας στην πράξη έξω από την αγορά. Στην πράξη το MyDATA υποχρεώνει τις επιχειρήσεις πέραν των λογιστικών βιβλίων που τηρεί να ενημερώνει το σύστημα της ΑΑΔΕ με όλα τα παραστατικά (τιμολόγια κλπ) που εκδίδει προς τρίτους πελάτες και με όλα τα παραστατικά που λαμβάνει από τους προμηθευτές.
Το σύστημα της ΑΑΔΕ σήμερα υπολειτουργεί συνεχώς και ενώ έχει ορισθεί σαν ημερομηνία εκκίνησης του συστήματος η 1/10/2021 δεν έχουν λυθεί πολλά προβλήματα που αφορούν τη παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής. Πιο αναλυτικά, για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τώρα, χωρίς να αναλύσουμε και να τρομοκρατήσουμε τις επιχειρήσεις, ο βασικός κορμός των ενεργειών των επιχειρήσεων- λογιστών τους είναι :
1. ‘Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να προμηθευτούν Ηλεκτρονικό υπολογιστή , εφόσον εκδίδουν τιμολόγια πώλησης και για να μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή απαιτείται INTERNET.
2. Να επισκεφθούν έναν μηχανογράφο επειγόντως. Τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εκκίνηση και εφαρμογή του συστήματος αφορούν κυρίως την επιχείρηση και τον μηχανογράφο. Αυτό προκύπτει από την ανάγκη να αποκτήσουν το κατάλληλο λογισμικό-πρόγραμμα- για να εκδίδουν να καταχωρούν και στέλνουν τα στοιχεία διαβιβάζουν- τα στοιχεία-τιμολόγια που εκδίδουν στα ηλεκτρονικά αρχεία του MYDATA.
3. Με παρόμοιο τρόπο θα γίνεται και η καταχώρηση των παραστατικών-εξόδων, αγορών υλικών στο μηχανογραφικό σύστημα της κάθε επιχείρησης.
4. Ο χρόνος που διαβιβάζονται τα παραπάνω φορολογικά στοιχεία κρίνουμε σκόπιμο να μην τον αναλύσουμε επειδή οι προθεσμίες που έχουν οριστεί είναι εξωπραγματικές και στην πράξη δημιουργεί πρόβλημα.
5. Τα παραπάνω στοιχεία κατά τους σχεδιασμούς της ΑΑΔΕ θα ταξινομούνται και θα αξιοποιούνται για την διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ που θα υποβάλλει η κάθε επιχείρηση, κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο και με τις φορολογικές δηλώσεις κάθε έτους
7. Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δύο , στοιχεία ΑΑΔΕ και βιβλίων της κάθε επιχείρησης, θα επισημαίνονται και αν δεν διορθώνονται θα επακολουθεί έλεγχος.

Μεγάλο το βάρος που θα σηκώσουν οι λογιστές
Μέσα σ΄ αυτήν την διαδικασία μεγάλο όγκο δουλειάς καλούνται, για μία ακόμη φορά να τον σηκώσουν οι λογιστές που θα πρέπει ενδεικτικά να κάνουν:
1. Να κάνουν εγγραφή της επιχείρησης-πελάτη- στο νέο σύστημα και να πάρουν κωδικούς εισόδου.
2. Να διαβιβάζουν μεγάλο όγκο από τα στοιχεία στην εφαρμογή του MyDATA
3. Να χαρακτηρίζουν τα παραστατικά αγορών και δαπανών
4. Να ελέγχουν την συμφωνία των βιβλίων της επιχείρησης, αφού δεν καταργείται καμία από τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις, με τα αντίστοιχα στοιχεία του MyDATA
5. Να διορθώνουν τυχόν αποκλίσεις.
6. Να «κυνηγούν» διαρκώς τον χρόνο συμφωνίας όλων αυτών
Σαν συμπέρασμα έχουμε μπλέξει όλοι, επιχειρήσεις και λογιστές, θα χάσουμε τον ύπνο μας και στο μέλλον όχι πολύ μακριά θα επιβαρυνθούμε και με πρόστιμα. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τον όγκο δουλειάς που δημιουργείται στους λογιστές και να φροντίσουν να συνεργάζονται ακόμη καλλίτερα και σε πιο οργανωμένη βάση. Να μη αφήνουν εκκρεμότητες και κυρίως να προγραμματίζουν όλες τις εργασίες τους ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος στον λογιστή τους για να μπορεί να τους εξυπηρετεί και κυρίως για να αποφεύγονται λάθη. Η παραπάνω ανάλυση-προσέγγιση είναι πολύ συνοπτική και περιληπτική και επιφυλασσόμαστε στο μέλλον να αναλύουμε και να ενημερώνουμε με λεπτομέρεια κάθε επιμέρους πρόβλημα.

Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed