Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δημόσιου και Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ληξουρίου

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο Δήμο μας αλλά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο με επακόλουθο τη δυσκολία στις μετακινήσεις των μαθητών
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Δημόσιου Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» και του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «ΚΑΡΑΒΑΚΙ» την Παρασκευή 15-10-2021 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της δυσκολίας των μετακινήσεων των μαθητών.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Γεώργιος Κατσιβέλης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed