Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου «Ημερολόγιον»

Στο Αρχειακό Τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Μουσείου Ληξουρίου-Ιακωβατείου βρίσκεται και το χειρόγραφο Ημερολόγιον του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου (Χειρόγραφο αρ. 149, φφ.118).
Οι Τυπάλδοι Ιακωβάτοι της Κεφαλονιάς ήταν ένας από τους πολλούς κλάδους του οίκου των Τυπάλδων, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο νησί στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν η βενετική διοίκηση απένειμε στον γενάρχη του Κολέλα Τυπάλδο μεγάλη κτηματική περιουσία (βαρωνία) στην περιοχή της Παλικής (Τυπαλδάτα). Όλοι οι κλάδοι των Τυπάλδων συγκαταλέγονταν στις ισχυρές οικογένειες της περιοχής και ως κάτοχοι μεγάλης κτηματικής περιουσίας θεωρούνταν «ευγενείς» και συμμετείχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας στην Κεφαλονιά (1500-1797).
Ο νομικός και πολιτικός Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος (1813-1882) καταγόταν από τον κλάδο των Τυπάλδων Ιακωβάτων και διακρίθηκε ως βουλευτής τόσο στον πολιτικό στίβο της Επτανήσουόσο και σε εκείνον του ελληνικού κράτους μετά την Ένωση των νησιών με αυτό (1864). Συγκριμένα, εκλέχθηκε με την ομάδα των ριζοσπαστών βουλευτών στην Θ΄ Ιόνιο Βουλή (1850), Πληρεξούσιος Κεφαλληνίας στην Β΄Εθνοσυνέλευση της Αθήνας (1864) και βουλευτής της επαρχίας Πάλης σε 6 συνολικά βουλευτικές περιόδους του ελληνικού κοινοβουλίου από το 1865 έως το 1882.
Στο χειρόγραφο Ημερολόγιόν του, οι αναγραφές καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1843 – 1881 και ξεκινούν με την περιγραφή των γεγονότων στην Πάτρα μετά την αναγγελία στην πόλη της παραχώρησης του Συντάγματος του 1843 από τον Όθωνα. Γενικότερα, η δράση τοποθετείται στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στο Ληξούρι, στο Αργοστόλι και στην Αθήνα, πόλεις στις οποίες έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και πολιτικά ο Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε ποικίλα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και ιστορικά θέματατοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δίνονται νέα και άγνωστα από άλλες πηγές στοιχεία. Ενδεικτικά σημειώνονται: οι ταραχές στην Πάτρα μετά την αναγγελία παραχώρησης του Συντάγματος του 1843, η εκστρατεία σε Ήπειρο και Θεσσαλία το 1854 και το Επτανησιακό Σώμα, τα γεγονότα των ημερών της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) και η επίσκεψη του Γεωργίου Α΄ στην Κεφαλονιά, οι δημοτικές και βουλευτικές εκλογές στην επαρχία Πάλης πριν και μετά την Ένωση και η άσκηση κριτικής των πολιτικών αντιπάλων του και σε περιόδους που ήταν εκλεγμένος βουλευτής και σε περιόδους που ήταν απλώς πολιτευτής ή είχε αποτύχει να εκλεγεί, το ζήτημα της εκκλησιαστικής αφομοίωσης της Κεφαλονιάς μετά την Ένωση, τοπικού ενδιαφέροντος θέματα που αφορούν τα δύο αστικά κέντρα του νησιού, το Ληξούρι και το Αργοστόλι κ.λ.π. Το συγκεκριμένο κείμενο, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, καθώς και του προσωπικού και αποκαλυπτικού ύφους του, φωτίζει σε βάθος την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου, αποκαλύπτοντας άγνωστα από άλλες πηγές στοιχεία για την πολιτική του δράση στο Ιόνιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως, για παράδειγμα, τη σχέση του με τους άλλους ριζοσπάστες βουλευτές και τις θέσεις του στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το κείμενο του Ημερολογίου είναι στο σύνολό του ανέκδοτο. Ένα πολύ μικρό μέρος του έχει δημοσιευθεί στο:ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Γ.Η., «Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου φύλλα Ημερολογίου 1843-1866. (Ανέκδοτα κείμενα ημερολογιακών σημειώσεων)», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τχ. 15, σ. 4-9, τχ. 26, σ. 32-53, τχ. 27-28, σ. 57-60, τχ. 29, σ. 102-105, τχ. 31, σ. 149-151, τχ. 33, σ. 201-202, τχ. 34, σ. 218-220.
Εκτενείς αναφορές στο Ημερολόγιον και χαρακτηριστικά αποσπάσματά του ως στοιχεία τεκμηρίωσης των πολιτικών απόψεων και θέσεων του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου βρίσκονται στα εξής:
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ., Πολιτική και θεολογία. Ιδεολογία και πράξη του ριζοσπάστη πολιτικού Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου, εκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1990.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, «Ειδήσεις για την επίσκεψη του Γεωργίου Α´ στην Κεφαλονιά αμέσως μετά την Ένωση (1864)», Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας, Ἀγάπης Ἀντίδωρον, Μνήμη Μητροπολίτου κυρού Γερασίμου Φωκά, Επιμέλεια Ν. Γ. Μοσχονάς, Αργοστόλι 2019, σσ. 553-565.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, «Το Ληξούρι και το Αργοστόλι τις πρώτες μέρες μετά την Ένωση (21-25 Μαΐου 1864). Μαρτυρίες από το Ημερολόγιον του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου», Σύμμικτα Παλικής, Επιμέλεια Πέτρος Πετράτος, Τόμ. 1, έκδοση Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης, Ληξούρι 2019, σσ. 363-384.
ΘΕΟΔΩΡΑ Η. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος (1813-1882). Η πολιτική του παρουσία και δράση, Έκδοση Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Σειρά Διατριβών και Μελετών (24), Αργοστόλι 2020.

Θεοδώρα Ζαφειράτου
Δρ. Ιστορίας, Προϊσταμένη ΓΑΚ- Κεφαλονιάς και Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed