Ποιοι παραγωγοί επιδοτούνται για αναλύσεις μελιού και προϊόντα κυψέλης

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Μελισσοκόμους, μέλη του και μη, ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) καθορίστηκαν οι δικαιούχοι και το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο της Δράσης 4.1 “Αναλύσεις Μελιού και λοιπών προϊόντων Κυψέλης”, στο πλαίσιο του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας για το έτος 2022.
Επισημαίνεται ότι το 50% της δαπάνης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.Α. Α.Τ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι δικαιούχοι ΘιακοΚεφαλονίτες Μελισσοκόμοι οφείλουν να διαβιβάσουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Οργανισμού Πληρωμών του Υ.Α.Α.Τ. τα δικαιολογητικά πληρωμής το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Από τον Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed