Ποιοί ντόπιοι αγρότες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διαδικασία των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος Επαγγελματίες Αγρότες που είναι φυσικά πρόσωπα, μέλη Συνεταιρισμών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι Αγρότες πρέπει να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των προϊόντων παραγωγής τους. Απαλλάσσονται, επίσης, κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος Παραγωγοί, οι οποίοι στα πλαίσια σύμβασης Συμβολαιακής Γεωργίας για εννέα φορολογικά (9) έτη, πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€.

Από τον Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed