Ξεκίνησε το Κατηχητικό Σχολείο στη Μητρόπολη Κεφαλληνίας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει ὃτι σύμφωνα μέ τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 3065/09-09-2022 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἒναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ἒγινε τήν Κυριακήν 2αν Ὀκτωβρίου 2022.
Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας λειτουργοῦν διά τό Κατηχητικόν ἒτος 2022 – 2023 τά κάτωθι Κατηχητικά Σχολεία:
Ἐνορία Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Πετεινᾶτος, κ. Αἰκατερίνη Ἀλεξανδρῆ – Θεολόγος, & Γεωργία Ἀλεξανδρῆ.
Ἐνορία Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ὑπεύθυνη: κ. Ἑλένη Ἀμούργη – Δασκάλα.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Σάμης. Ὑπεύθυνοι: π. Κωνσταντῖνος Ζαπάντης & Σωτηρία Ζαπάντη – Ἐκπαιδευτικός.
Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Πόρου. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Καβίδας & Ἀνδρονίκη Τότολου.
Ἱερά Μονή Ἐσταυρωμένου. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος – Θεολόγος, Μοναχή Γερασιμία – Θεολόγος, κ. Χρυσάνθη Λιοσάτου – Φιλόλογος, & Γιούλα Οἰκονόμου – Δασκάλα.
Ἐνορία Ἁγίου Γερασίμου Σκάλας. Ὑπεύθυνος: π. Σταύρος Ζαπάντης
Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης Βλαχάτων. Ὑπεύθυνος: π. Κωνσταντῖνος Τζουβέκας.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Φραγκάτων. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος.
Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Βαλεριάνου. Ὑπεύθυνη: κ. Χριστίνα Κόμη.
Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Ἀγκῶνος. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος.
Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς νά προτρέψουν τά παιδιά τους νά συμμετάσχουν εἰς τήν Κατηχητικήν προσπάθειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προκειμένου νά οἰκοδομηθοῦν πνευματικά ὣστε νά ἐντάσσονται συνειδητά εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed