Νέα οικονομική στήριξη για τους οστρακοκαλλιεργητές των νησιών μας

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τα Μέλη του και μη, ότι με νέα εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χορηγείται κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) με σκοπό τη στήριξή των Οστρακολλιεργητών που υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματος κατά το έτος 2020.
Δικαιούχοι της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) που έχουν άδεια λειτουργίας από 2020 και υπέβαλλαν εμπρόθεσμα (μέχρι και 31.01.2022) δήλωση παραγωγής για το 2020 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α.) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος. Δεν δικαιούνται ενίσχυση όσοι Οστρακοκαλλιεργητές υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020 με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίζεται στα 672€ (κατ’ αποκοπή) ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια. Σημειώνεται ότι για το έτος 2022 το ύψος της χρηματοδότησης που βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.754.126 €.

Από τον Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed