Βασίλης Ρουχωτάς: «Μεγάλος ψεύτης και καταπατητής των νόμων ο Δήμαρχος Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης, αναφορικά με το έργο του τοιχίου στην Κοντογενάδα»

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, δηλαδή ένα μηνά μετά τον ΙΑΝΟ η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου αποδέχτηκε την μελέτη με στοιχεία 53/2020 προϋπολογισμού 101.000 και αποφάσισε ομόφωνα το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ» να εκτελεστεί με συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με μόνο κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
Με την διαδικασία αυτή ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει ο διαγωνισμός είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ. Όπως είναι γνωστό και το καταθέτει ο Δήμαρχος στην εισήγηση του, οι ζημιές στα τοιχία είχαν προκληθεί από τους σεισμούς του 2014 γι αυτό και στην μελέτη, αλλά και στην απόφαση εκτέλεσης του έργου καμία κατεπείγουσα ανάγκη δεν αναφέρεται. Αντί λοιπόν ο Δήμαρχος να προχωρήσει στην εκτέλεση του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού που ομόφωνα συναποφασίσαμε ώστε σε δεκαπέντε μέρες να έχει τελειώσει με τον διαγωνισμό έβαλε το έργο στο ψυγείο και περίμενε! Περίμενε να φθασει η 31 Μάρτιου 2021 για να αποφασίσει με την οικονομική του επιτροπή να εγκρίνει τη νέα επικαιροποιημένη μελέτη 61/2020 να φορτώσει τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2014 στον ΙΑΝΟ και να αποφασίσει να αναθεσει το έργο ως κατεπείγον κατά παρέκκλιση (Οικονομικη Επιτροπή ΑΔΑ ΩΨΞΣ46ΜΓ3Ξ-7Τ2). Βέβαια ο κ Δήμαρχος ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι η μελέτη με στοιχεία 61/2020 είναι νέα και επικαιροποιημένη, αφού είναι η ίδια ακριβώς με την 53/2020 τόσον όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου δηλαδη 101.000 όσο και κατά άρθρο, τιμές μονάδος και επί μέρους ποσότητες.
Μέχρι εδώ λοιπόν ο κ Δήμαρχος ψεύδεται διπλά όταν λέει ότι οι ζημιές στα τοιχία επιβαρύνθηκαν από τον ΙΑΝΟ, αφού ξέρει ότι οι ζημιές προήλθαν από τους σεισμούς του 2014 και για αυτό και το έχει συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020 με προϋπολογισμό 130.000 όταν ψηφίζει την μελέτη 61/2020 ως νέα και επικαιροποιημένη σε σχέση με την 53/2020, αφού όπως ελέχθηκε προηγουμένως και οι δυο μελέτες είναι κατά κεραία ίδιες. Σημειωτέον ότι και η μελέτη 53 με ημερομηνία σύνταξης 17.9.2020 και η 61 με ημερομηνία σύνταξης 9 .11 .20 έχουν συνταχτεί από τον μηχανικό Ε Αλεξανδρόπουλο και θεωρηθεί από τον μηχανικό Θ. Καλογερόπουλο δηλαδή οι ίδιοι μηχανικοί συνέταξαν τις μελέτες 53 και 61 και επομένως δεν τίθεται θέμα λάθους στην σύνταξη των μελετών από την εμπλοκή άλλων μηχανικών. Ψευτρούδικο λοιπόν το καλό παιδί. Όσον αφορά το Δημόσιο συμφέρον στο οποίο αναφέρεται ο Δήμαρχος Ληξουρίου και μάλιστα υποτιμητικά, αυτό διασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων, πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να είναι πολύ περήφανος, αφού εν προκειμένω η επιτροπή του άρθρου 152 στην οποία προσέφυγα έτριψε στα μούτρα τόσον της Αποκεντρωμένης όσον και του Δημάρχου τις αποφάσεις τους για την κατά παρέκκλιση ανάθεση του έργου. «Κρείττον το σιγάν» κ. Δήμαρχε ήρξασω χειρών αδίκων!

Βασίλης Γρ Ρουχωτάς
Δημοτικός Σύμβουλος Ληξουρίου
Ως επικεφαλής της παράταξης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed