Κλειστά τα ΚΕΠ στον Δήμο Αργοστολίου τις 24 και 31 Δεκεμβρίου

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3526/Β/2022). Το υπ`αριθμ 50135ΕΞ2022/30-11-2022 έγγραφο Δ/νσης Υπηρεσιών Μιας Στάσης/Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα παραμείνουν κλειστά 24 και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed