Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για επαγγελματίες αλιείς

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφαλληνίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για την δημοσίευση της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ, περί υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση», του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται στον ιστότοπο: https://apozimiosi-metro343.alieia.gr/.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 06η .02.2023 & ώρα 09.00 π.μ. και λήξης η 15η .03.2023 & ώρα 14.00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed