Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών εις Αργοστόλιον, Ληξούριον και Σάμη

Ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας το πρόγραμμα των Κατανυκτικών Εσπερινών σε Αργοστόλι, Ληξούρι και Σάμη κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

    6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

Α‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

05/03/2023

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

Β‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

12/03/2023

   6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

Γ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

19/03/2023

6:30 μ.μ. 

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

Δ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

Ε‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

02/04/2023

6:30 μ.μ. 

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 

πόλεως Ἀργοστολίου

ΣΤ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

    6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Α‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

05/03/2023  

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Β‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

12/03/2023

   6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Γ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

19/03/2023

6:30 μ.μ. 

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Δ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Ε‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

02/04/2023

6:30 μ.μ. 

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου ΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

    6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Α‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

05/03/2023  

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Β‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

12/03/2023

   6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Γ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

19/03/2023

6:30 μ.μ. 

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Δ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Ε‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

02/04/2023

6:30 μ.μ. 

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης ΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής 

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed