Ο Δήμος Αργοστολίου ζητάει αποθηκευτικό χώρο κοντά στην πόλη

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, προφορικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, η μίσθωση ακινήτου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου ως αποθηκευτικός χώρος. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:
– Να βρίσκεται κοντά στην πόλη του Αργοστολίου και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000 μέτρων από τα όρια αυτής.
– Να έχει εύκολη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο.
– Να διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος.
– Να έχει επιφάνεια τουλάχιστον δύο στρέμματα με εντός αυτού ισόγειες αποθήκες εμβαδού τουλάχιστον 600 τ.μ. έως 900 τ.μ. κατά προτίμησης σε ενιαίους χώρους.
Οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαζί με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα συνταχθεί ως υπεύθυνη δήλωση και μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 10487/09-06-2023 διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ αναγνωρίσιμης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Αντίγραφο της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τους πλήρεις όρους αυτού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής (τηλ. 26713-60154) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed