Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τα Κ.Ε.Π παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τους δικαιούχους εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλό ΣΎΝΟΛΙΚΟ εισόδημα.
Δικαιούχοι:
Είναι οι Οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών: Ελλήνων υπηκόων, Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λινχτενστάιν) και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη.
Απαραίτηση προϋπόθεση η μόνιμη κατοικία σε ορεινή ή και μειονεκτική περιοχή τουλάχιστον δύο έτη. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη.
Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης :
Εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Δεν προσμετρώνται: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα παιδιού, επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 Ν. 4144/2013, χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία.

Προσκομίζονται στα ΚΕΠ:
Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των δύο συζύγων σε ισχύ
Bιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.
ΑΦΜ των δύο συζύγων και παιδιών εφόσον υπάρχει
Αριθμός ΑΜΚΑ του συνόλου των μελών της οικογένειας
Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Αρ. κινητού τηλεφώνου αιτούντος
Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2022 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν ξανά για το έτος 2023.
Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για υποβολή αίτησης απευθείας από τους πολίτες:
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kai-meionektikon-periokhon και https://oreina.epidomata.gov.gr
Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:
ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000
ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61737
ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630
ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed