Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ για ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ 2023

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης,  (με χρήση κωδικών ΤΑΧΙΣnet – gov.gr Εργασία και ασφάλιση Ανεργία Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ). Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά  κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Από 20/9/2023 έως 30/11/2023

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια  διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής (Οι άδειες διαμονής  υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξάρτητες  υπηρεσίες  ή έργου).

2) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ,  και ο ΑΜΑ

3) Φ/φο    καταθετικού λογαριασμού  σε μορφή IBAN, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται  στον ελλαδικό χώρο ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  με υποχρεωτικά  α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2023 ανά επάγγελμα
                          ΚΛΑΔΟΣ       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

     Ημερομίσθια 2022

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210 αποκλειστικά στον κλάδο
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες  50-210
Δασεργάτες-Ρητινοσυλλέκτες  50-210
Καπνεργάτες 50-210
Μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210
Υποδηματεργάτες 50-210
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230
Χειριστές εσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210
Ηθοποιοί 50-210
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου,Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου 50-210
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12
Σμυριδεργάτες 50-240
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου  50-210
Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτιοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210

Συνταξιούχοι από 11/9/2023 και μετά, όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως και 10/9/2023 και κατά το 2022  ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα, καθώς και  όσοι  υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2023 και μετά, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις είναι δικαιούχοι του βοηθήματος. 

Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, προσκομίζουν  βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κλπ. μηχανημάτων, προσκομίζουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν  περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ-«Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61737

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

 

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed