Ποιοι δικαιούνται αποζημίωσης λόγω «Μπάλλου» στο Ληξούρι

Ανακοινώνεται ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές στην κύρια κατοικία τους και αφορούν: α) οικοσκευές ή β) απλές επισκευαστικές εργασίες, από την υπερχείλιση του ποταμιού του Ληξουρίου, αλλά και ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής, εξαιτίας των έντονων πλημμυρών του καιρικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «ΜΠΑΛΛΟΣ» μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης καθημερινά στο Δημαρχείο Ληξουρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.
Οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Ληξουρίου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, αίθουσας Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου, 1ος όροφος) τηρουμένων των υγειονομικών κανονισμών. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι:
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/ και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου
Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Μισθωτήριο ή έντυπο Ε2 για την δωρεάν παραχώρηση
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ΄ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Ταυτότητα ή διαβατήριο
ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του δικαιούχου
Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) ή φωτογραφικό υλικό σε περίπτωση που έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές πριν τη διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed